Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2015

April 24 2015

mojito
2145 8e4a 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaardnaskela ardnaskela
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

April 22 2015

mojito
6939 c5b8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialubie-lato lubie-lato

April 17 2015

mojito
Nie to jest miłością co czujesz, a to co postanowisz
— jeden pokój

April 07 2015

mojito

"Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany."

— Bolesław Prus
Reposted fromnatelle natelle viapunkahontaz punkahontaz

April 03 2015

mojito
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaaviee aviee

March 31 2015

mojito
mojito
2916 0dd4 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawisniowysad wisniowysad

March 26 2015

4591 9d31 390
Reposted fromsoultraveling soultraveling viakatkad katkad

March 24 2015

mojito
7426 c352 390
Reposted fromkarahippie karahippie viayouuung youuung

March 21 2015

mojito
6135 4018 390
mojito
3725 25e3 390
Reposted fromrawecka rawecka viagriber griber

March 20 2015

mojito
0635 bc03 390
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaSanderke Sanderke
mojito
9666 2973 390
Ból.
mojito
-Co tam słychać?
-Wszystko w porządku.
-Opisz mi to.
-Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
-Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
Reposted fromrevalie revalie viaZlaKobieta ZlaKobieta
mojito

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaszalony-virus szalony-virus
mojito

March 19 2015

mojito
6383 7b1d 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapuella13 puella13

March 18 2015

mojito
4175 d937 390
poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapachsiana zapachsiana
mojito
tęsknię
— ja
Reposted byavieewiecznezapaleniesystemuprocedurcoolstorybro23LOLALOVeryFuckingNicezapachdeszczu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...